Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • SKOLEKLASSER
  Hallingdal Hustellskole våren 1977. 1. rekke fra v: Elin Thorvaldsen, Olaug Grønna, Marianne Holte, Bjørg Bakken, Kristin Gravdal, Margrethe Berg, Kristine Bjella. 2. rekke fra v: lærer Bjørg Finnerud, lærer Dagmar Andersen, lærer Sonja Holme, kontordame Reidun Jorde, lærer Ragnhild Selseng Lien, rektor Kristin Hille Valla, lærer Ragnhild Smestad, lærer Alise Torsethaugen, lærer Anne Marie Johannesen, lærer Kristin Solheim, lærer Astrid Norddisen. 3. rekke fra v: Solveig Johanne Øygarden, Marit Bergom, May- Britt Haugen, Toril Hansen, Bente Lie, Gunhild Bråten, Kari Marianne Varsla. 4. rekke fra v: Bjørg Døviken, Karen Øen, Anne Marie Rukke, Ruth Karin Jellum.
 • SKOLEKLASSER
  Hallingdal Hustellskole høsten 1970. 1. rekke fra v: Berit Larsgardeie, hustellærer Karen Liv Dalland, hustellærer Edny Tyldum, rektor Ragnhild Selseng Lien, håndarbeidslærer Anne Marie Johannesen, hustellærer Alith-Elise Torsethaugen, hustellærer Astrid Norddisen, Karin Paulsen, Gerd Opheimsjorde. 2. rekke fra v: Anne Berir Aasengen, Vigdis Andersen, Kari Borgny Aalrust, Solveig Skogheim, Bjørg Lien, Gerd Anny Holsetøl, Eva Kjellfrid Ruud, Torill Hiåsen, Ellen Berg, Grete Bråthen, Anne Oddny Bergheim. 3. rekke fra v: Jorun Nerdalen, Turid Elgshøen, Aud Person, Kari Merete Helgesen, Marit Skarra, Eve Henrud, Ellen Karin Endrestøl, Anne Margrethe Jervell, Mona Løft, Randi Grimelid. 4. rekke fra v: Aud Gudbrandsgard, Randi Paulsen, Aud Aamodt, Brith Olaug Kalager, Gro Ingvil Rimeslåtten, Olaug Narum, Britt Skatvedt, Astri Strande, Torill Haugen, Sissel Westlie. 5. rekke fra v: Bjørg Jorde, Elin Solum, Kari Viggen, Astrid Olaug Narvesen, Magnhild Setra, Ingrid Seterstøen, Sigrid-Anne Reiersgård, Ingeborg Kristin Vigdal, Bodil Helen Skretteberg, Eli Sommerstad.
 • SKOLEKLASSER
  Hallingdal Hustellskole, elementærkurs høsten 1973-74. 1. rekke fra v: Toril Skaret, Grete Rønnaug Berg, Inger Johanne Ringstad, Kristin Helen Reiersgård, Bente Auve Reiersgård, 2. rekke fra v: lærer Bjørg Finnerud, lærerr Anne-Marie Johannesen, rektor Ragnhild Selseng Lien, lærer Kristine Storeli, lærer Solveig Sæterdal, lærer Astrid Norddisen. 3. rekke fra v: Gunhild Laila Brøto,Eva Kittilsen, Grete Nestegård, Ellen Synnøve Livgård, Marianne Kollhus, Anne Mette Renslo.
 • SKOLEKLASSER
  Hallingdal Hustellskole, vårkurset 1975. 1. rekke fra v: Anne Jorunn Rasmushaugen, Liv Berit Luksengård, Sigrid Woxen, Gerd Sveinhaug, Gunn Helen Meland, Åsny Nerland, Ellen Olsen. 2. rekke fra v: Assistent Bjørg Finnerud, husmor Emma Bang, lærer Sonja Holme, rektor Ragnhild Selseng Lien, formingslærer Anne Marie Johannesen, hustellærer Alith-Elise Torsethaugen, hustellærer Kristin Solheim, hustellærer Astrid Norddisen. 3. rekke fra v: Unni Marit Lynum, Grete Jensen, Bente Hansen, Grethe Bjørnstad, Gunhild Randi Bjerkerud, Tone Bakken, Gørild Kamsvaag, Jorunn Gerd Bry, Elin Jordheim. 4. rekke fra v: Eva Høybakk, Reidun Folkvord, Elisabeth Jordheim, Bjørg Karin Haugen, Gunn Kristin Åkerlind, Solveig Marit Duggås, Mona Martinsen, Evan Johansen.
 • SKOLEKLASSER
  Hallingdal Hustellskole høsten 1974. 1. rekke fra v: Hustellærer Kristin Hille Walla, hustellærr Kristin Solheim, husmor Emma Bang, formingslærer Anne Marie Johannesen, rektor Ragnhild Selseng Lien, hustellærer Alith-Elise Torsethaugen, hustellærer Masrie Nybakk, assisten Grethe Thoen. 2. rekke fra v: lærer Bjørg Finnerud, Unni Smeby, Bjørg Marie Stave, Else Hana, Anne Berit Trillhus, Nina Lundteigen, Ingrid Halstensrud, Liv Signe Jahren. 3. rekke fra v: Elisabeth Gabrielsen, Karin Holtegård, Kristin Skinnes, Inger Kristin Larsen, Astrid Bråten, Berit Gjerde, Randi Waagaard, Anne Marir Finsrud, lærer Sonja Holme. 4. rekke fra v: Rina Berit Strendo, Anne Lise Tolpinrud, Liv Holtet,Eli Kristine Fyrand, Kari Sandaker, Mette Bjørnstad, Anne Lise Fredriksen.
 • Bildeboh Helse
  APOTEKER
  Apotek. Interiør fra det "nye" i kommunehuset.
 • Konfirmasjon
  Konfirmanter
  Konfirmasjon i 1953. 1. rekke fra venstre: Else Marie Stupa, Kari Bråten, Gerd Anderdal, Gerd Øen, Markvar Zarbell Eng, Bjørg Smedsgård, Marit Johnsen, Gunvor Bergo, Synnøve Skaret. 2. rekke: Harald Brøto, Paul Kleven, Svein Livgard, Harald Dokken, Halvard Kleven, Yngve Fuglehaug, Sverre Lie, Olav Johan Bråten, Asbjørn Garnås, Asmund Skalle, Øyvind Ulfsby. 3. rekke: Harald Bakkerud, Ole Jensen, Bjarne Livgård, Tormod Haraldset, Gunnar Ola Ørjansen, Petter Fredrik Kvarteig, Tor Lien, Eirik Thorberg, Einar O. Hanserud, Kjell Kristiansen, Arne Bergom, Arvid Harald Berg.
 • SKOLEKLASSER
  Skoleklasse Aalton 1947.1. rekke fra v: Ole Tørrisplass, Halvard Engen, Arne Storeli og Knut Brøto. 2. rekke fra v: Harald Brøto, Trygve Mikkelsplass, Kåre Stensrud, Reidar Skaret, lærer Svein Kolslrud, Synnøve Skaret, Gerd Rustand, Borgny Ek og Åse Aalton. 3. rekke fra v: Einar Mjølid, Otto Skaret, Torleif Mikkelsplass, Trygve Stensrud, Trygve Mjølid, Marta Skaret, Randi Ek og Sigrid Skaret.
 • Gårdsbebyggelse se LANDSBEBYGGELSE
  Skåterudmoen. I bakgrunnen Skåterudmoen gamle skole.
 • Bryllup
  Bryllup på Trøstheim i Flå.
 • PORTRETTER
  Portrett av Olav Sveinsson, f. Høllo, 1854-1927. var lærer i Eikerbygdene, i Drammen og til slutt i Kristiania/Oslo i til sammen 51 år. Han var sønn av Guri Olsdatter Medbøen/Stavnsåsen (1825-1906), og Svein Halgrimsen Høllo (1818-1907).
 • Seterhus se SETRER
  Stølen tilhører Haugen på Buvatn Nes austmark. F.v. Olav Solli, Arne, Kristi og Anne Haugen
 • Bygning
  Skåterudmoen skole. Bildet er tatt på sin opprinnelige plass. Den er nå flyttet til Hallingdal museum.
 • Politikk
  Kåre Willoch inviterer til valgmøte på Nesbyen
 • Politikk
  Kåre Willoch inviterer til valgmøte på Nesbyen Her i samtale med Paul Breiehagen jornalist i Hallingdølen
 • Statsminister Kåre Willoch og statsstipendiat Odd Bakkerud.
 • Soldat
  Jernbanearbeidere. Ved husmannsplassen Vassfarmoen nord for Kolsrud gård.
 • Portret
  Peder Sandsbak. Lærer ved Eidal Skole. Bildet har hengt i Eidal forsamlingshus.
 • Soldat
  Soldater.